Priser og
reglement

KURS PRIS HØST/VÅR (pr. elev)
Musikk - individuell undervisning, 30 minutter 4875,-/5850,- (pr. gang: 325,-)
Musikk - undervisning i gruppe på to, 30 minutter 3300,-/3960,- (pr. gang: 220,-)
Musikk - undervisning i gruppe på to, 45 minutter 4500,-/5400,- (pr. gang: 300,-)
Musikk - undervisning i gruppe på tre eller flere, 45 minutter 3900,-/4680,- (pr. gang: 260,-)
Musikk - undervisning i gruppe på tre eller flere, 60 minutter 4800,-/5760,- (pr. gang: 320,-)
Musikkteater 1. - 3. trinn - gruppe, 45 minutter 2550,-/3060,- (pr. gang: 170,-)
Musikkteater 4. - 10. trinn - gruppe, 75 minutter 2850,-/3420,- (pr. gang: 190,-)
Dans 4. - 7. trinn - gruppe, 45 minutter 2325,-/2790,- (pr. gang: 155,-)
Tegning 2. - 4. trinn - gruppe, 60 minutter 1440,-/1440,- (pr. gang: 120,-)
Tegning 5. - 10. trinn - gruppe, 90 minutter 1680,-/1680,- (pr. gang: 140,-)
Musikkteater - sommerkurs Se kurssiden ›

MUSIKK, DANS OG MUSIKKTEATER

Høstsemesteret består av 15 undervisningsuker.

Vårsemesteret består av 18 undervisningsuker.

Workshop i forbindelse med konsert/forestilling arrangeres en gang i semesteret. Dette er inkludert i prisen.TEGNING

Både høst- og vårsemesteret består av 12 undervisningsuker.

Vi tilbyr utleie av instrumenter til våre musikkelever:

UTLEIE PRIS pr. semester (pr. instrument)
INSTRUMENT:

El-piano,
Akustisk gitar,
El-gitar,
El-bass,
Digitalt trommesett eller
Trompet/kornett

380,-

Elevreglement

Musikkteater og dans ›
Musikk ›
Tegning ›
Instrumentleie ›