Priser og
reglement

KURS PRIS pr. undervisningstime (pr. elev)
Musikk - individuell undervisning, 30 minutter 325,-
Musikk - undervisning i gruppe på to, 30 minutter 220,-
Musikk - undervisning i gruppe på to, 45 minutter 300,-
Musikk - undervisning i gruppe på tre eller flere, 45 minutter 260,-
Musikk - undervisning i gruppe på tre eller flere, 60 minutter 320,-
Musikkteater 1. - 3. trinn - gruppe, 60 minutter 180,-
Musikkteater 4. - 10. trinn - gruppe, 90 minutter 200,-
Musikkteater - sommerkurs Se kurssiden ›

Høstsemesteret består av 15 undervisningsuker.

Vårsemesteret består av 18 undervisningsuker.

Workshop i forbindelse med konsert/forestilling arrangeres en gang i semesteret. Dette er inkludert i prisen.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at Singer/Songwriter-undervisningen kan gå over færre uker enn den andre undervisningen fordi instruktøren i perioder er opptatt med egen konsertvirksomhet. Man betaler kun for timeantallet som tilbys. Høsten 2017 er det 11 timer (undervisning til og med uke 46).

Vi tilbyr utleie av instrumenter til våre musikkelever:

UTLEIE PRIS pr. semester (pr. instrument)
INSTRUMENT:

El-piano,
Akustisk gitar,
El-gitar,
El-bass,
Digitalt trommesett eller
Trompet/kornett

380,-

Elevreglement

Musikkteater ›
Musikk ›
Instrumentleie ›