10 gode grunner til å gå på musikkteater

Fordelene med å gå på musikkteater er mange. Det er selvfølgelig en morsom aktivitet å drive med, men det er også god trening for både kropp og sinn. I denne artikkelen har vi samlet en liste over noen av de største fordelene barn har ved å delta på musikkteaterundervisning.

 

1. Selvtillit

Mange av øvelsene vi gjør på musikkteateret, for eksempel improvisasjon, bidrar til å gjøre barna trygge i ukjente situasjoner. De oppmuntres også til å tørre å komme med egne ideer og å tenke utenfor boksen.

2. Konsentrasjon

Gjennom lek, øvelse og forestillinger jobber vi med å holde fokus, lytte til andres ideer og vente på tur.

3. Kommunikasjon

På musikkteater lærer barna om mange ulike former for kommunikasjon. Vi øver på intonasjon og artikulasjon ved tale og sang, og hvordan vi kan uttrykke mening med ansikt og kroppsspråk.

4. Samarbeid

Både på øvelse og forestilling er man avhengig av å samarbeide med de andre i gruppen. Gjennom øvelser for å utvikle godt samarbeid blir elevene godt kjent og trygge på hverandre.

5. Hukommelse og intelligens

Barna trener opp hukommelsen ved å øve inn replikker, sanger og koreografi. Studier viser også at elever som deltar i teateraktiviteter føler seg tryggere i lesing, forståelse av oppgaver og i kommunikasjon.

Latterkrampe på øving på musikkteater

6. Gøy

Lek, humor og latter er viktige elementer både på øving og forestilling.

7. Empati

Gjennom øvelser og lek får barna trening i å uttrykke ulike følelser. Dette gjør det enklere for dem å kjenne igjen og forstå egne og andres følelser. Studier viser at elever som deltar i teaterundervisning viser mer empati og takler stress bedre enn de som ikke deltar i slik undervisning.

8. Trening

Vi danser og leker, hopper og spretter, noe som kan bidra til økt fleksibilitet, koordinasjon, balanse og kroppskontroll.

9. Fantasi

Albert Einstein skrev: ”Fantasi er viktigere enn kunnskap, for kunnskap er begrenset, mens fantasi omfatter hele verden.” Fantasi er evnen til å forestille seg noe, og er nødvendig for å kunne se verden på ulike måter eller fra ulike perspektiver. Gjennom improvisasjon, lek og ved ”å late som” får barna god trening i å bruke fantasien.

10. Vennskap

Både sang og teater krever at barna åpner seg og deler av seg selv, og dette er et godt utgangspunkt for å knytte sterke bånd mellom deltagerne. De lærer, vokser og ler sammen uke etter uke.

Bli med på musikkteaterundervisning i Oslo

Har du lyst til å bli med på musikkteater? Oslo Kulturfabrikk har undervisning flere steder i Oslo: På Vålerenga skole, Grefsen skole, Smestad skole og Hasle skole. Velkommen til oss!