Salgsbetingelser - Gavekort

Salgsbetingelser

1. Gavekort kan ikke brukes av kjøper, de kan kun gis bort til andre.

2. Gavekort kan ikke brukes for å betale for eksisterende elevplasser.

3. Gavekort gjelder for én person for det pålydende antallet undervisningstimer. 

4. Alle gavekort er gyldige 12 måneder fra kjøpsdato.

5. Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

6. Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. 

7. Etter Angrerettloven kan kjøper gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at gavekortet og de opplysninger som kreves med hjemmel i Angrerettloven er mottatt på foreskreven måte.

8. Dersom Oslo Kulturfabrikk ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøper oppfordre Oslo Kulturfabrikk til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Oslo Kulturfabrikk ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kunden heve kjøpet. 

9. Ved for sen betaling av faktura vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven for kjøper. Ved manglende betaling kan kjøper, etter forutgående varsel, bli holdt ansvarlig for gebyr etter Inkassoloven. 

  •  

Reglement for bruk av gavekort

Copyright 2024

Oslo Kulturfabrikk