Fordeler med musikkundervisning

I tillegg til at det er gøy å synge eller spille et instrument, har det også mange andre fordeler. Man utvikler ikke bare ferdighetene i sang eller på instrumentet, men også sosiale og psykologiske egenskaper.

Musikkundervisning øker arbeidshukommelsen

Det har vært gjort flere studier av barns utbytte av musikkundervisning, der de blant annet konkluderer med at musikkundervisning øker arbeidshukommelsen. Effekten er større jo lenger barna har gått til musikktimer.

Arbeidshukommelsen er viktig for å kunne resonnere, legge planer og finne løsninger på et problem. Gjennom musikkundervisning utvikler barna sin oppmerksomhet og konsentrasjon, og evnene til å lære språk, tenke logisk og regne.

barn som leser og som går på musikkundervisning

Kan musikkundervisning forebygge lese- og skrivevansker?

I all leseopplæring må vi gjenkjenne lyder for å koble symboler til disse bestemte lydene. Det viser seg at mange barn som senere utvikler dysleksi har redusert evne til å skille lyder fra hverandre. I en undersøkelse med femåringer som deltagere, fikk noen av barna fiolinundervisning, noen svømmeundervisning og resten fikk ikke noen bestemt form for undervisning. Da forsøket startet var det ingen forskjell i evnene til å gjenkjenne språklyder, men ved slutten av eksperimentet gjorde barna som fikk fiolinundervisning det best. Dette tyder altså på at barn som lærer å spille etter en form for notasjon, har en lavere forekomst av lese- og skrivevansker.

Kom i gang!

De positive resultatene går igjen i mange undersøkelser og hos alle barn uansett oppvekst og forutsetninger. Om du vil at barnet ditt skal begynne med musikkundervisning, kan det være en god idé å snakke med barnet om valg av instrument eller sang, og å lese mer om våre tilbud.