INSTRUKTØRER

Andrea Goli Berenjani    

INSTRUKTØR

Musikkteater

Margit Garlid               

INSTRUKTØR

Musikkteater

Regine Døsen Kristoffersen

INSTRUKTØR

Musikkteater

Victoria Haallman Hamre

INSTRUKTØR

Tegning

Marius André Olsson

INSTRUKTØR

Trommer

Hanne Solveig Kvislen

INSTRUKTØR

Musikklek,

Musikkteater

Birte Slettevoll            

INSTRUKTØR

Sang, Piano, Musikklek

Martin Haukedal               

INSTRUKTØR

Gitar

Øyvind Kløve Kjernlie

INSTRUKTØR

Gitar, El-bass

Vincent Langaard      

INSTRUKTØR

Tegning

Line Helen Solberg      

INSTRUKTØR

Tegning

Copyright 2020

Oslo Kulturfabrikk