INSTRUKTØRER

Regine Døsen Kristoffersen

INSTRUKTØR

Musikkteater, Musikklek

Margit Garlid               

INSTRUKTØR

Musikkteater

Hanne Solveig Kvislen

INSTRUKTØR

Musikklek,

Musikkteater

Victoria Haallman Hamre

INSTRUKTØR

Tegning

Vincent Langaard      

INSTRUKTØR

Tegning, Maling

Line Helen Solberg      

INSTRUKTØR

Tegning

Birte Slettevoll            

INSTRUKTØR

Sang, Piano, Musikklek

Martin Haukedal               

INSTRUKTØR

Gitar

Øyvind Kløve Kjernlie

INSTRUKTØR

Gitar, El-bass

Josefin Tønnessen             

INSTRUKTØR

Musikkteater, Musikklek

Casandra Simon                     

INSTRUKTØR

Musikkteater

Karstein Grønnesby      

INSTRUKTØR

Trommer

Copyright 2021

Oslo Kulturfabrikk