Personvernerklæring

Personvernerklæring

Sist endret: 20. november 2022

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Oslo Kulturfabrikk samler inn og bruker personopplysninger.

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

Oslo Kulturfabrikk er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre nettsider, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for de formål som fremgår nedenfor.


Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

  1. Opplysninger du selv deler med oss

    Når du bruker et skjema på vår nettside, oppgir du en del data som blir lagret hos oss. Disse opplysningene trenger vi for å kontakte deg, identifisere ditt behov og for å registrere deg i våre systemer. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er en interesse fra deg.

  2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av nettsidene

    Når du bruker nettsidene våre, registrerer vi informasjonen om hvordan du bruker dem. Dette gjør vi fordi vi da har mulighet til å forbedre brukeropplevelsen og innholdet.

  3. Informasjon fra andre kilder

    Vi mottar informasjon fra andre kilder, for eksempel annonsenettverk og analyseverktøy, som skal hjelpe oss eller dem til å forstå brukermønstre, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr til å bli mer tilpasset ditt behov og interesser.

 

Hvordan bruker vi opplysningene vi har samlet om deg?

Vi samler inn personopplysninger for å behandle deg som kunde, samarbeidspartner eller interessent. Vi trenger disse opplysningene for å kontakte deg, identifisere ditt behov og for å registrere deg i våre systemer, og for å forstå og forbedre tjenestene og produktene våre, slik at du skal få den beste brukeropplevelsen på våre nettsider.

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle nettsidene våre.

Vi vil kunne sende deg markedsføring på e-post innenfor rammene av markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet.


Hvordan blir disse opplysningene delt?

Det er kun vi i Oslo Kulturfabrikk som har tilgang til personopplysningene. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter. Nødvendig informasjon vil bli gitt eventuelle samarbeidspartnere ved behov. 


Retting og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysninger vi har samlet om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysningene skal slettes.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen.


Våre analyse- og tredjepartsverktøy

Vi benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre nettsider blir brukt. Vi benytter Facebook Pixel og Google Analytics, hvor vi blant annet måler antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.

Informasjonen som samles inn er anonymisert, og kan ikke knyttes til deg som en identifisert person.


Cookies/informasjonskapsler

Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her: https://www.oslokulturfabrikk.no/cookies/


Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om Personvernerklæringen, kan du kontakte oss på:
post@oslokulturfabrikk.no

Copyright 2024

Oslo Kulturfabrikk