Reglement - Gavekort ​

Reglement

1. Gavekort gjelder for én person for det pålydende antallet undervisningstimer. 

2. Gavekort innløses ved å ta kontakt med Oslo Kulturfabrikk på telefon eller mail.

3. Det må gis beskjed til lærer dersom eleven ikke kan møte til undervisning.

4. Elever som uteblir fra time får ikke refundert timene.

5. Dersom lærer blir syk eller av andre årsaker er fraværende på time, vil det bli satt inn vikar eller timen vil bli flyttet til et annet tidspunkt (etter avtale).

6. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på gjenstander og eiendeler må erstattes av eleven/foresatte.

Copyright 2024

Oslo Kulturfabrikk