Elevreglement - Gitarkurs

Påmelding

1. Alle deltakere har krav på en prøvetime, og har mulighet til å benytte seg av angrefrist etter denne. Ved bruk av angrefristen betaler deltakeren kun for prøvetimen. Det må gis beskjed senest tre virkedager før neste undervisningsdag for ikke å måtte betale for resten av kurset.

Er det ikke mottatt utmelding til post@oslokulturfabrikk.no innen angrefristens utløp, må hele semesteravgiften innbetales selv om man velger å slutte.

    • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
  • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.

2. Alle viktige beskjeder, faktura og div. informasjon gjennom undervisningsåret sendes ut via e-post. For ikke å gå glipp av informasjon, er det viktig at du oppgir e-post-adresse som sjekkes jevnlig. Husk også å sjekke folderen for uønsket post. Ved endring av e-postadresse må OKF få beskjed.

3. På arrangementer med matservering, skaffer Oslo Kulturfabrikk spesial-/allergimat kun dersom dette er avtalt på forhånd. Det er viktig at behov for dette oppgis ved påmelding, enten i kommentarfelt i påmeldingsskjemaet eller til post@oslokulturfabrikk.no.

4. Ved for sen betaling vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

5. Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved OKF.

Undervisning

6. Deltakeren må ha eget instrument til bruk hjemme og i undervisningen. 

7. Deltakeren sørger selv for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at notene blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed.

8. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av deltakeren på gjenstander og eiendeler må erstattes av deltakeren/foresatte.

Fravær

9. Deltakere som uteblir fra time får ikke refundert timene. Ved sykefravær utover 1 måned kan man slippe å betale full kursavgift ved fremleggelse av legeerklæring.

10. Dersom lærer blir syk eller av andre årsaker er fraværende på time, vil det bli satt inn vikar eller timen vil bli tatt igjen på et senere tidspunkt. Om det ikke lar seg gjøre, vil beløpet for timen bli refundert.

Copyright 2022

Oslo Kulturfabrikk