Elevreglement - Gitarkurs

Påmelding

1. Nye deltakere kan benytte seg av en prøvetime. Hvis man etter prøvetimen ikke ønsker å gå resten av kurset, betaler man bare for den timen. Man må gi beskjed på post@oslokulturfabrikk.no senest tre dager før andre time for ikke å måtte betale for resten av kurset. 

Er det ikke mottatt utmelding til post@oslokulturfabrikk.no innen fristen, må hele kursavgiften innbetales selv om deltakeren velger å slutte.

    • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
  • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.

2. Ved for sen betaling vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

3. Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved OKF.

Undervisning

4. Deltakeren må ha eget instrument til bruk hjemme og i undervisningen. 

5. Deltakeren sørger selv for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at notene blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed.

6. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av deltakeren på gjenstander og eiendeler må erstattes av deltakeren/foresatte.

Fravær

7. Deltakere som uteblir fra time får ikke refundert timene. Ved sykefravær utover 1 måned kan man slippe å betale full kursavgift ved fremleggelse av legeerklæring.

8. Dersom lærer blir syk eller av andre årsaker er fraværende på time, vil det bli satt inn vikar eller timen vil bli tatt igjen på et senere tidspunkt. Om det ikke lar seg gjøre, vil beløpet for timen bli refundert.

Copyright 2024

Oslo Kulturfabrikk