Elevreglement - Instrumentleie

1. Leiesummen er 500,- pr. instrument pr. semester og faktureres i starten av hvert semester.

2. Leietaker har fullt ansvar for instrumentet i leieperioden, inkludert ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå. Oslo Kulturfabrikk har ikke egen instrumentforsikring. 

3. Reparasjoner på OKFs instrumenter skal kun utføres av faglært instrumentreparatør. Kontakt evt. OKF for å bli henvist til godkjent reparatør. 

4. Dersom instrumentet skulle komme bort, må instrumentet erstattes av leietaker. 

5. Leietaker har ansvar for ordinært vedlikehold. 

6. Leietaker skal selv holde forbruksmateriell som strenger, ventilolje osv. 

7. Om eleven går over på privat instrument, skal leieinstrumentet umiddelbart leveres tilbake til Oslo Kulturfabrikk, senest innen 14 dager.

Copyright 2024

Oslo Kulturfabrikk