Elevereglement - Maling

UNDERVISNING

1. Man kan benytte seg av en prøvetime. Hvis man ikke ønsker å fortsette etter prøvetimen, må man gi beskjed på maling@oslokulturfabrikk.no senest tre dager før neste time for ikke å måtte betale for kurset. Er det ikke mottatt utmelding til maling@oslokulturfabrikk.no innen fristen, må hele kursavgiften innbetales selv om eleven velger å slutte. Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. 

2. Elevene sørger selv for å kjøpe materiell som skal brukes i undervisningen, og tar det med på timene. 

3. Ved for sen betaling vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding. 

4. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på gjenstander og eiendeler må erstattes av eleven/foresatte. 

FRAVÆR

5. Elever som uteblir fra undervisning får ikke refundert undervisningsdagen(e). Ved sykefravær utover 1 måned kan eleven slippe å betale full kursavgift ved fremleggelse av legeerklæring. 

6. Dersom instruktøren blir syk eller av andre årsaker er borte fra undervisning, vil det bli satt inn vikar. 

Copyright 2024

Oslo Kulturfabrikk