Reglement -
Fremføring av forestilling

  • Royalty skal betales etter faktura, i henhold til forfallsdato. Royaltys størrelse er basert på de innsendte opplysninger fra produsenten (980,- pr. forestilling). Hvis noen av opplysningene forandres, skal Oslo Kulturfabrikk kontaktes skriftlig.
  • Det er ikke tillatt, uten rettighetshavernes godkjenning, å foreta vesentlige rettelser, forandringer eller strykninger i stykket.
  • Det er ikke tillatt å overdra avtalen om fremføringsrett til andre.
  • Rettighetshaverne har rett til å overvære generalprøven, og å kunne disponere to billetter på de beste plassene på premiéren.
  • Avtalen omfatter ikke TV, video- eller radiorettigheter. Det er heller ingen rett til kommersiell utnyttelse av stykket (salg av T-skjorter, kassetter, CDer, o.s.v.)

Copyright 2021

Oslo Kulturfabrikk