Reglement -
Bestilling av manus til lesing

  • Det er ikke tillatt å kopiere manus man har mottatt til lesing.
  • Skal dere fremføre manuset, må dere søke om fremføringsrett. Rettighetshaver vil da ha rett på royalties.
  • Om dere ikke skal fremføre manus, må dere slette manuset dere har mottatt og e-posten med manuset i etter lesing.

Copyright 2024

Oslo Kulturfabrikk