Elevreglement - Individuelle kurs
i tegning/maling

Undervisning

1. Kursdeltagerne har krav på én prøvetime, og har mulighet til å benytte seg av angrefrist etter denne. Ved bruk av angrefristen betaler deltageren for timen som er benyttet. Det må gis beskjed senest tre virkedager før neste undervisningsdag for ikke å måtte betale for denne også.

Er det ikke mottatt utmelding til post@oslokulturfabrikk.no innen angrefristens utløp, anses kontrakten som bindende og hele kursavgiften må innbetales selv om man velger å slutte.

  •  
  • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
  • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.


2. Deltagerne sørger selv for å kjøpe materiell som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at det blir kjøpt inn så snart instruktøren gir beskjed.

3. Alle viktige beskjeder, faktura og div. informasjon gjennom undervisningsåret sendes ut via e-post. For ikke å gå glipp av informasjon, er det viktig at du oppgir e-post-adresse som sjekkes jevnlig. Husk også å sjekke folderen for uønsket post. Ved endring av e-postadresse må OKF få beskjed.

4. Ved for sen betaling vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

5. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av deltagerne på gjenstander og eiendeler må erstattes av deltageren/foresatte. 

 

Fravær

6. Det må gis beskjed til instruktøren dersom man ikke kan møte til undervisning.

7. Deltagere som uteblir fra timer får ikke refundert timene. Ved sykefravær utover 1 måned kan man slippe å betale full kursavgift ved fremleggelse av legeerklæring.

8. Dersom instruktøren blir syk eller av andre årsaker er fraværende på time, vil det bli satt inn vikar. Om det ikke lar seg gjøre å skaffe vikar, vil beløpet for timen bli refundert.

 

Copyright 2024

Oslo Kulturfabrikk