KURS PÅ AKS

Kurs innen kunst, kultur og kreativitet

Vi samarbeider med aktivitetsskoler (AKS) i Oslo-området om å tilby kurs innen kunst, kultur og kreativitet. Elevene kan selv medvirke i planlegging, gjennomføring og vurdering av våre kurs.

Vi tilbyr:

  • TEGNING – Her er det fokus på skaperglede og mestring. Elevene vil få prøve ut ulike teknikker og redskaper, arbeide med å finne sin egen strek og få tips til hvordan man kan få idéer til tegninger. Man kan også velge å gå i dybden på enkelte emner f.eks. tegneserie, bokillustrasjon, realistisk tegning.
  • KOR – Vi har fokus på sangglede, og at aktiviteten og samholdet på øving skal bidra positivt til elevenes mestringsfølelse, selvtillit og psykiske helse. Oppvarming og stemmetrening skjer gjennom enkle øvelser og leker. Kurset avsluttes med en liten konsert så elevene får øvd på formidling. Elevene får være med på å velge repertoar.
  • MUSIKKTEATER – Elevene utfolder seg kreativt sammen med andre i arbeidet med teater, dans og musikk. Gjennom lek og øvelser, utvikler elevene sine sosiale ferdigheter og de får trening i å uttrykke følelser og meninger. Kurset avsluttes gjerne med en fremvisning slik at barna også får erfaring med dette.

Vi tilbyr også rene teater- og dansekurs.

Er dere interesserte i å samarbeide med oss? Send oss en mail, så tar vi kontakt innen kort tid:

post@oslokulturfabrikk.no

Copyright 2023

Oslo Kulturfabrikk